ABTA encourages delegates to take advantage of early bird rates