Ayusin ang industriyang panghimpapawid ng Pilipinas, mungkahi ng AsBAA